PZP porovnanie

Porovnanie cien PZP

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
PZP porovnanie - urobte si ho ešte dnes!

Len porovnanie PZP Vám ušetrí desiatky eur ročne!

Určite to poznáte. Platíte už roky PZP Vašej poisťovni a stále platíte rovnako a v horšom prípade Vám poisťovňa poistné medziročne navyšuje. Je čas urobiť voči Vašej poisťovni PZP porovnanie cien ostatných poisťovní, vypovedať zmluvu a ušetriť. Neuspokojte sa s marketingovými akciami s drobnými písmami sľubujúcimi najlacnejšie poistenie a rozhodne urobte pre Vaše PZP porovnanie cien všetkých poisťovní.

Povinné zmluvné poistenie - porovnanie cien

Najlacnejšie je pre PZP porovnanie cien viacerých poisťovní!

Na Slovensku ponúkajú PZP viaceré poisťovne: Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Genertel, Groupama, Union, Uniqa, Komunálna, Kooperativa, Wustenrot. Najjednoduchšie je urobiť pre PZP porovnanie tak, že navštívite špecializovaný portál, ktorý Vám porovná ceny najlacnejších poisťovní - Rýchle poistenie.

Na čo je povinné zmluvné poistenie dobré?

Povinné zmluvné poistenie - PZP je poistenie, ktoré si musia motoristi uzatvoriť na základe Zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Povinné zmluvné poistenie poskytuje poistnú ochranu a krytie v prípade, ak vodič motorového vozidla spôsobí prevádzkou motorového vozidla škodu na živote, majetku, zdraví, alebo ušlom zisku tretej osobe. Povinné zmluvné poistenie takýmto spôsobom chráni vodiča a držiteľa motorového vozidla pred nepriaznivými finančnými dopadmi súvisiacimi so zavinenou škodou voči tretím osobám a zároveň vďaka svojmu povinnému charakteru chráni obete škodových udalostí - poškodených pred prípadnou insolventnosťou vinníka a možno ho považovať za garanta odškodnenia obetí dopravných nehôd.

Kto má povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie?

Povinné zmluvné poistenie má v zmysle Zákona o PZP povinnosť uzatvoriť predovšetkým každý držiteľ tuzemského motorového vozidla zapísaného v evidencií motorových vozidiel. Uzatvorenie PZP je v zmysle zákona povinné a držiteĺ motorového vozidla, ktorý tak neurobí môže byť za toto nesplnenie si svojej zákonnej povinnosti sankcionovaný.

Biela a zelená karta

Ako potvrdenie o uzatvorení poistenia slúži tzv. biela a zelená karta. Bielu kartu je vodič povinný mať pri sebe počas jazdy motorovým vozidlom na území SR a zelená karta tvorí povinnú súčasť dokladov k vozidlu v prípade jazdy mimo územia SR, v priestore krajín Zelenej karty.

Pri povinnom zmluvnom poistení je dôležitá cena!

PZP si musia motoristi uzatvoriť povinne zo zákona a parametre tohto poistenia vychádzajú zo zákonnej úpravy a preto ponuky jednotlivých poisťovní sa líša len minimálne - v rozsahu krytia, v asistenčných službách ponúkaných k PZP. Niektoré poisťovne pridávajú k PZP dodatočné benefity ako napríklad poistenie proti živlom, úrazové poistenie detí, úrazové poistenie vodiča. Najzaujimavejim parametrom poistenia PZP je rozsah poistného krytia, kde platí zásada, že čím je rozsah poistného krytia vyšší, tým je to pre klienta výhodnejšie.

Porovnaním cien PZP viacerých poisťovní ušetríte!

Ak chcete na povinnom zmluvnom poistení ušetriť niekoľko desiatok, až stoviek eur ročne určite stojí za to námaha navštíviť a porovnať ceny PZP viacerých poisťovní. Za zmienku stoja aj internetová kalkulačka pre porovnanie cien PZP.

 


Viete že?

V Komunálnej poisťovni dostanete k PZP zadarmo aj úrazové poistenie vozidla a poistenie proti živlom?

Viete že?

Najvyššie krytie na povinnom zmluvnom poistení momentálne ponúka poisťovňa Union?

PZP porovnanie

Porovnanie parametrov a cien povinného zmluvného poistenia. Porovnanie krytia jednotlivých poisťovní PZP, porovnanie podmienok asistenčných služieb pri povinnom zmluvnom poistení. Rady a tipy k povinnému zmluvnému poisteniu.

Koľko stojí vypracovanie PZP porovnania?

Vypracovanie PZP porovnania je úplne bez poplatkov. Môžete si ho urobiť aj Vy cez špecializované portály.